SOFT TURNEN EN BREED OPLEIDEN

SOFT TURNEN EN BREED OPLEIDEN

In Nederland is al jaren sprake van een versnelde ontwikkeling van nieuw turnmateriaal en permanente soft ingerichte turnhallen. Soft turnen staat voor zacht, veilig en snel leren turnen. Het voorkomen van blessures is een hoofdzaak. De loopbaan van topturn(st)ers is nu al met jaren verlengd! Nederland is daarin voorloper en liet dat onder meer al in 2016 zien met het “oudste” dames turnteam op de Olympische Spelen in Rio.

Een andere verandering is de visie op het turnen. Turnen is een basissport voor vele andere takken van sport en zeker na het Corona tijdperk een onmisbare schakel voor gezond bewegen. De cultuur van opleiden is daarbij ook toe aan een opfrisbeurt.

Vernieuwen is eerst vechten tegen je eigen opvattingen
en daarna tegen die van anderen
Soft turnen: de basis voor breed opleiden

 Soft turnen is zeker tot 12 jaar de basis voor vele andere takken van sport. Soft turnen staat garant voor een algemene fysieke, mentale en sociale scholing. Met deze verworven vaardigheden en bewegingsscholing als basis, kan iemand ook eenvoudig overstappen naar andere disciplines binnen het turnen. Denk bijvoorbeeld aan acrogym, dans en free running. 

Maar ook bij de overstap naar een andere tak van sport komt de soft turn basis goed van pas. Zo maken andere sporten ook gebruik van de expertise van het turnen

De gymnastiekvereniging en z'n missie voor 4 tot 10-jarigen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een kind in het 4e tot 10e levensjaar de basis legt voor het latere presta­tieniveau. Achterstanden op die leeftijd, opgelopen door weinig of te eenzijdige motorische scholing, worden nooit meer ingehaald. Kun je nagaan wat voor verwoesting Corona aanricht: meer dan een jaar geen gymnastiek en turnen! Onze missie is nu om alle beleidsbepalers mee te geven dat breed bewegen meehelpt om een leven lang fysiek, mentaal en sociaal fit te zijn.

Daarbij levert het bieden van kwaliteit voor jonge deelnemers nog een belangrijke, positieve impuls voor de gymnas­tiekvereniging zelf. Des te beter ze de kinderen fysiek, mentaal en sociaal  begeleiden, des te meer kinderen en ouders kiezen voor de nieuwe cultuur van het turnen. Het is al lang niet meer zo vanzelfsprekend dat de kinderen automatisch naar een gymvereniging komen en daar ook blijven. De cultuur van sporter centraal, samen en aandacht geeft groei moet leidend zijn bij de KNGU 2.0.

In de vereniging en de bond waar de cultuur de meeste variatie, 
stimulatie en groei biedt, blijft men ‘hangen’

Tjalling van den Berg:

ECO-Coach sc Heerenveen. Hoofdcoach ECO-Coach team Sportstad Heerenveen. Medecursusleider minor ECO-Coachen Hanze Instituut voor Sportstudies Groningen. Samen met Berber van den Berg auteur van het boek: “ECO-oachen A way of life’.

advertentie