Turnverenigingen Bato en Pax stoppen samenwerking

In het Haarlems Dagblad werd melding gemaakt van het beëindigen van de samenwerking tussen de turnverenigingen Bato en Pax aan het end van dit jaar. De samenwerking tussen beide clubs startte zo’n anderhalf jaar terug. Trainer Patrick Kiens (Pax) en trainster Kate Sariska (Bato) blijken niet meer met elkaar door een deur te kunnen.

In het begin leek het een succesvolle samenwerking tussen beide clubs. De nieuwe combinatie Bato/Pax won vorig jaar nog met overmacht de teamtitel. Ook was Eythora Thorsdottir(Pax) met een zilveren medaille op balk succesvol tijdens het EYOF. Chantysha Netteb (Bato) drong tijdens het WK in Antwerpen nog door tot de toestelfinale op sprong. Voor de buitenwacht leek het dus een succesvolle samenwerking tussen turnverengingen. Maar de praktijk blijkt anders. Een paar weken terug heeft trainster Kate Sariska, aan het bestuur laten weten niet langer te willen samenwerken met Kiens. Dit verklaard wellicht ook de afwezigheid van Kiens tijdens het laatste WK?
De bestuursleden Freek Guit en Hans Feitsma bevestigen de breuk. Ze laten ook weten dat er op bestuurlijk niveau gaande de  samenwerking al de nodige hobbels zijn geweest, maar zolang het op de werkvloer goed ging mocht dit voor hen nooit een belemmering vormen voor de samenwerking.

De cultuurverschillen en het verschil in omvang van de turnverenigingen speelden een rol in de geschillen. Vanuit beide clubs werd ook duidelijk anders gedacht over de toekomstige invulling van een gezamenlijke club. Die verschillen speelden weer op toen het bericht over de breuk in de technische leiding bekend werd. Het blijkt ook dat de karakters van beide trainers en hun trainingsstijl te ver uit elkaar lagen om tot elkaar te komen. Waar Sariska emotioneel betrokken is bij haar turnsters en probeert het beste uit elke turnster te halen, lijkt Kiens veel zakelijker. Hij is, volgens het artikel, van mening dat de meeste aandacht moet uitgaan naar de turnsters die uitkomen op het hoogste niveau. Daarbij heeft Sariska het gevoel dat ze te weinig invloed had op het beleid binnen de samenwerking. Tot het eind van dit jaar trainen de selecties van de turnverenigingen nog samen. In 2014 traint Bato onderleiding van Sariska weer in Haarlem en Pax traint in het nieuwe jaar met Kiens per 1 februari in het nieuwe Huis van de sport in Hoofddorp.

Bekijk hier de websites van Pax en Bato