OP WEG NAAR EEN NIEUWE TURNCULTUUR

OP WEG NAAR EEN NIEUWE TURNCULTUUR

Het creëren van een nieuwe cultuur is een hype en een soap als je het voorbeeld van onze politieke leiders volgt. Niet zo eenvoudig dus. En roepen dat er een nieuwe turncultuur komt is makkelijk. Maar om die te bepalen en vervolgens goed uit te voeren is een enorme uitdaging die ook nog eens een lange adem vereist. Vooral als je kijkt naar actoren als coaches, ouders, verenigingsbestuurders, bondsofficials, maar ook NOC*NSF, ministerie VWS en uiteraard de FIG.

Een cultuurverandering is een prachtige uitdaging, beginnend bijvoorbeeld met het indienen van een voorstel om de leeftijd te verhogen voor deelname bij  de senioren bij een vriendelijk knikkend FIG-bestuur. Daarna volgt een ijzingwekkende stilte.

In een top(sport)cultuur bepaal je eerst je kernwaarden. Daarna bepalen die kernwaarden het handelen van jou, je team en je organisatie

Totale plaatje

Op dit moment worden de coaches aan de “cultuurschandpaal” gezet, maar dat is mij te makkelijk. Het gaat om het totale plaatje. Ik geef een voorzet:

Wat zijn kenmerken van een goede turncultuur?

Uit onderzoek blijkt dat een topcultuur (waar dan ook) zich kenmerkt  door:

  • Veiligheid
  • Delen van kwetsbaarheid
  • Werken naar gemeenschappelijke doelen

Veiligheid
Het gevoel van veiligheid creëer je door verbinding te maken tussen mensen. Dat krijg je door de verschillen in je team te waarderen. Niemand voelt zich opgelaten als hij afwijkt. Iedereen geeft elkaar feedforward, want dat maakt het team beter. Werk dus aan veilige en open communicatie in de hele organisatie van de KNGU. Zeg wat je doet en doe wat je zegt.

Kwetsbaarheid
Je toont je kwetsbaar door om hulp te durven vragen. Je kunt op elkaar rekenen en je ontwikkelt als team samen en met elkaar. De coach (leider) is daarin een rolmodel. Hier kunnen we direct via onze opleidingen en scholingen aan werken. Maak gebruik van pedagogische  ondersteuning en integreer dit in je opleidingsprogramma’s. Dit is overigens ook al een advies uit het onderzoeksrapport naar topsportklimaat dames turnen (2015) van Jacobs en Smits.

Gemeenschappelijke doelen
Werken met een bedoeling. Streven naar het hoogst haalbare, waarbij dat voor iedereen van persoonlijk belang is. Zorg voor duidelijkheid over doelen, taken en acties. Maak de doelen van elke organisatie in de KNGU zichtbaar en hoorbaar.

Wat je uitstraalt krijg je terug

Zichtbaar uitdragen!

De nieuwe turncultuur moeten we met zijn allen zichtbaar uitdragen. Om te beginnen toont de nieuwe KNGU cultuur een inspirerende omgeving. Overal hangen successen als inspirerende voorbeelden. Kom je met de KNGU in contact, dan is het eerste contact goud waard; direct als je binnenkomt! De kernwaarden en lijfspreuken zijn overal zichtbaar. Op de muren van de hal, in de gangen en bijvoorbeeld ook op de kleding.

In de Friese (top)sportcultuur hebben we als kernwaarde GRUTSK: die zorgt voor een cultuur waarin “trots” en een “samen gevoel” voorop staan.

Tjalling van den Berg: ECO-Coach sc Heerenveen. Hoofdcoach ECO-Coach team Sportstad Heerenveen. Medecursusleider minor ECO-Coachen Hanze Instituut voor Sportstudies Groningen. Samen met Berber van den Berg auteur van het boek: “ECO-oachen A way of life’.