OOK DE TURN-TOEKOMST HEEFT ZORG NODIG!

Elles is weer terug!

Elles van Cassant laat weer eens van zich horen. Ze is lang uit beeld geweest maar nu kon ze zich niet langer inhouden. Alles wat er rondom het turnen gebeurt houdt haar bezig én gaat haar aan het hart. Zeker wat er nu allemaal boven water komt. Elles is geschokt, maar kijkt ook naar voren.

Het zal ons niet verwonderen als ze binnenkort ook eens met een scherpe blik naar het verleden kijkt. Maar nu dus eerst naar de toekomst

Ook de turn-toekomst heeft zorg nodig!

Natuurlijk is de hele turnwereld keihard door elkaar geschud door misstanden die hebben plaatsgevonden en volgens sommigen nog steeds plaats vinden. Dat moet grondig worden  uitgezocht, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar ook de toekomst van het turnen vereist aandacht, want alle positieve ontwikkelingen die de afgelopen jaren in gang zijn gezet – samen met de turnmeiden zelf! – komen nu met een schok tot stilstand. Jarenlange gezamenlijke inspanningen van turnsters, coaches en begeleiding zijn dan voor niets geweest.

De weg die topsporters en coaches gezamenlijk hebben ingezet moet verder uitgebouwd worden. De basis lijkt goed, de samenwerking is goed en de resultaten zijn goed. Omwille van de toekomst van de turnsport moet je die weg nu niet afsnijden.

Is alles dan koek en ei? Nee, natuurlijk zijn er nog (top)turnsters die zich niet gehoord voelen, die zich gekwetst, genegeerd of vernederd voelen en die soms gedesillusioneerd afhaken; binnen clubs en binnen de Oranjeselecties, nog actieve en recent gestopte (top)sporters.

Snel aanpakken!

Dat zijn de meiden waarmee op héél korte termijn contact nodig is. Ze moeten hun verhaal nu kunnen vertellen en niet pas over 10, 15 of 20 jaar. Nee, nu! Zet dus heel snel de betreffende turnsters én de betreffende coaches samen met professionele mediators aan tafel; organiseer en faciliteer deze gesprekken maar laat de oplossingen komen uit deze mensen zelf.

Hoe kan het nog beter, waar zitten de valkuilen, waar gaan we nu nog de mist in en wat is er nog nodig? Het is dé manier om het ingezette beleid – hardhandig – een praktijkgerichte duw in de juiste richting te geven.

Sportieve toekomst staat op het spel

Een tweede reden om haast te maken is de sportieve toekomst van de huidige generatie topturnsters. Juist de generatie die de afgelopen jaren heeft meegeholpen aan de ontwikkeling van een veiliger sportklimaat. Hun vaak jarenlange opoffering is binnenkort niets meer waard. Dat verdienen ze niet.

De relatie tussen individuele topsporters en hun coaches is ongevraagd ruw verbroken. In de meeste gevallen is er sprake van een vertrouwensband die je nooit zo snel kunt continueren door een andere coach aan te stellen. Nog even los van de vraag of er dan überhaupt voldoende coaches zijn van het vereiste topniveau, nee dus!

Zet de turnsters centraal; het gaat om hun leven, hun toekomst, hun prestaties en hun succes! Geef ze daar de regie over – in samenspraak met de coaches die ze vertrouwen. Die coaches communiceren met staf, sporters en omgeving. Naast hun technische skills moeten ze de mentale aspecten van topsport begrijpen en er met hun sporters over praten. Ze zijn dus – ook – klankbord voor de sporter.

Turnsters van de toekomst

Die topturnsters van de toekomst zijn op hun beurt actief betrokken bij het uitstippelen van hun individuele traject naar het gewenste resultaat. Ze denken daarin mee, nemen het voortouw en ze worden veel mondiger. Zo is er steeds meer sprake van een gelijkwaardige relatie tussen turnster en coach. De huidige generatie is al een heel eind op weg. Laat die weg niet doodlopen.

Geef ze weer perspectief

De sleutel tot deze verbetering? Communicatie, luisteren naar elkaar, uitgaan van gezamenlijk geformuleerde kernwaarden zoals LEF, SAMEN, RESPECT, PLEZIER. Het is de manier waarop er nu gewerkt wordt; scherp deze werkwijze verder aan. Dan kunnen de topsporters hun focus weer op Tokio 2021 richten. En voor een deel ook al op Parijs 2024 en Los Angeles 2028. Geef ze dat perspectief snel weer terug!

 

 

Binnenkort weer meer!