Onafhankelijk onderzoek grensoverschrijdend gedrag in gymsport

Onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport

In een persbericht van dinsdag 21 juli 2020 meldt de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) dat ze opdracht heeft gegeven tot een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en de aanpak hiervan in de gymsport in Nederland. Aanleiding hiervoor zijn de gesprekken en discussies rondom de Netflix-documentaire Athlete A en de berichten rondom topturn(st)ers en misbruik wereldwijd. Deze ontwikkelingen roepen ook herinneringen, vragen en zorgen op bij sporters, ouders, clubs en trainers in Nederland.  

 Het onafhankelijke onderzoek wordt uitgevoerd door prof. mr. Marjan Olfers en dr. mr. Anton van Wijk van Verinorm B (een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van integriteit en sociale veiligheid) en wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS. In het onderzoek, dat zal gaan over aard en omvang van misbruik en grensoverschrijdend gedrag bij begeleiding van jonge sporters en de aanpak hiervan, wordt gekeken naar alle wedstrijddisciplines van de KNGU. Het onderzoek richt zich op de topsporters vanaf 12 jaar die vanaf 2013 (start van het project ‘naar een Veiliger Sportklimaat’) actief waren.

Openbare rapportage
De resultaten worden geanonimiseerd weergegeven in een openbare rapportage en de uitkomsten worden rond het einde van dit jaar verwacht.

Directeur Marieke van der Plas. “De noodzakelijke cultuurverandering die moet leiden tot pedagogisch verantwoorde en veilige sport is al jaren werk in uitvoering. Ook internationaal trekken we aan de bel. Tegelijkertijd stellen we vast dat er nog een wereld te winnen is. De reacties op actuele documentaires over dit onderwerp, maar ook de reacties op het artikel in Trouw van afgelopen week laten zien dat steeds meer mensen zich uit willen spreken.”

De KNGU heeft daarom een oproep gedaan aan alle sporters en clubs om zich te melden en te vertellen over ervaringen. “Maar tegelijkertijd moeten we ook kritisch naar onszelf blijven kijken: doen we als bond de juiste dingen? Onze lijn is steeds: elke stap die wij als KNGU kunnen zetten om de cultuurverandering te versnellen, moeten we nemen. Daar valt dit onderzoek ook onder. En daarmee zijn we er nog niet. Dit is echt een langlopend proces, waar constante kritische toetsing nodig is,” zegt Van der Plas.

De KNGU roept alle sporters die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren op zich (eventueel anoniem) te melden. Dit kan via de website van de KNGU of bij Centrum Veilige Sport.

 

Bron: KNGU / Corporate communicatie