Niet te moeilijk en niet te makkelijk

Niet te moeilijk en niet te makkelijk

Het individuele ontwikkelingsproces

In het algemeen geldt dat ieder kind zich ontwikkelt op eigen tempo en op eigen niveau. Het is natuurlijk ook prettig voor het kind als hij of zij daar enigszins de ruimte voor krijgt en niet of op de tenen hoeft te lopen of wordt geremd in ontwikkeling. Zeker binnen het sporten, want dat moet tenslotte bovenal een leuke, gezellige, sportieve en leerzame bezigheid zijn.

Het is aan de club en het trainersteam de balans tussen uitdaging & fun te waarborgen. En dat is niet eenvoudig. Zeker niet als er sprake is van veel niveauverschil in 1 lesuur. Binnen de turnclub zullen in het lesuur van achtjarigen kinderen zitten die zijn gestart bij de peuter- & kleutergym, maar ook “vriendinnetjes van” die pas net zijn gestart. Het verschil tussen ervaren en onervaren kinderen is dan erg groot, waardoor het waarborgen van die balans vrijwel onmogelijk wordt.

Het Kleuren Turnen werkt vanuit een vernieuwende visie, waarbij de ontwikkeling en het plezier van ieder individueel kind centraler komt te staan. Door het leeftijdsdenken (enigszins) los te laten en meer te focussen op het Beweegniveau van kinderen, wordt de kwaliteit van de lessen meer gewaarborgd en de ontwikkeling van ieder kind meer gestimuleerd. En naast de belangen passende ontwikkeling van ieder kind, heeft het ook voordelen voor het trainersteam.

Het trainersteam kan gerichter aan de slag, de lessen eenvoudiger structuren en daarmee wordt het eenvoudiger om de balans tussen uitdaging en fun te waarborgen. Voor het kind, maar dus ook voor de coach.

In de afbeelding hierboven is een schets van de ontwikkeling van “het gemiddelde recreatieve lid” op basis van de Beweegniveaus ontwikkeld vanuit het Kleuren Turnen.

De kinderen starten in Paars (Beweegniveau 0) en zullen per jaar – gemiddeld – een Beweegniveau doorlopen. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen, waarbij het kind zich sneller of juist iets trager ontwikkelt. Voor kinderen die zich snel ontwikkelen is doorstoom naar de roze talentontwikkelingsniveaus mogelijk.

Ook is er ruimte voor het stimuleren van ontwikkeling van het zwakkere motorische kind. Zij kunnen starten in Lila (Beweegniveau -1) en daar de basisprincipes van bewegen meekrijgen. Deze leercurve loopt gemiddeld wat “rommeliger”, wegens de achterstand en minder aanleg voor bewegen.

Hoe dan ook geldt dat ieder kind op deze manier de ruimte krijgt om vanuit een Beweegbasis zich te kunnen ontwikkelen, stapjes te maken binnen de turnsport, waarbij uitdaging & fun in balans blijven

Nathalie van den Beemt is bedenker en ontwikkelaar van het Kleuren Turnen.

Het Kleuren Turnen biedt een methodische leerlijn voor recreatieve afdelingen van turnclubs. Gebaseerd op Beweegniveaus van beter leren bewegen tot beter leren turnen. Hierover kunt u meer informatie vinden op de website www.kleurenturnen.nl