Betaling lidmaatschap

Betaling van je lidmaatschap
Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je Nic(h) Media BV toestemming voor het innen van het verschuldigde bedrag per automatische incasso. Na de eerste lidmaatschapsperiode wordt er – indien er geen opzegging heeft plaatsgevonden – steeds stilzwijgend met één kwartaal verlengd. Ook dan vindt het incasseren plaats via automatische incasso.

Nabestellen oude nummers van het gedrukte magazine
Sinds juli 2020 verschijnt de exclusieve content van Turnsupporter magazine volledig online. De eerder verschenen gedrukte nummers van het magazine (editie 1 t/m 83) kun je nog nabestellen. De kosten hiervoor bedragen € 5,95 per nummer. Voor de handling- en verzendkosten betaal je aanvullend € 2,- per bestelling. De bestelling betaal je makkelijk via iDEAL en na enkele dagen heb je het gewenste magazine in huis.