Kleuren Turnen video’s

Hier vind je diverse video’s van de methodiek Kleuren Turnen. Voor meer informatie kijk je op de website van Kleuren Turnen. Het is een methodische opbouw waarbij kinderen de stap maken van goed bewegen naar beter turnen.