Excuses van KNGU voor slechtoffers grensoverschrijdend gedrag

Excuses van KNGU voor slechtoffers grensoverschrijdend gedrag na presentatie onderzoeksresultaten.

Verinorm presenteerde de resultaten van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Naar aanleiding van de bevindingen door de onderzoekers bood voorzitter Monique Kempff de slachtoffers van deze misstanden namens de KNGU excuses aan.

De voorzitter liet weten de aanbevelingen van het onderzoek integraal over te nemen. Hiervoor is onder meer een ‘opvolgingscommissie’ in het leven geroepen. “We voelen ons zeer verantwoordelijk voor hetgeen is gebeurd.”, aldus Kempff. Als eerste volgt vanmiddag een gesprek met oud turnster om te komen tot persoonlijke oplossingen.

Cirkels van verantwoordelijkheid

Het rapport gaat nadrukkelijk in op het ontstaan van de situatie. Voer de druk die vanuit trainers wordt opgelegd, maar ook over de druk die sporters zichzelf soms onnodig opleggen.

Bovendien is de turnsport een sport waarop jonge leeftijd al geselecteerd wordt. Vanuit die context wordt er gewezen op het feit dat het welzijn van de sporter een aangelegenheid is van meerdere partijen. Denk hierbij aan de verantwoordelijkheid van ouders, trainers, clubs, KNGU, NOC-NSF en gemeenten.

De laatste partijen met name omdat financiering vaak wordt gekoppeld aan prestaties. En er gesignaleerd wordt dat het leveren van prestaties in het verleden een voedingsbodem is gebleken voor misstanden.

Aanbevelingen uit het onderzoek voor de huidige sporters zijn onder meer:

– Meer transparantie
– Meer ogen beleid in de trainingshal
– Inspraak van ouders (waarbij opgemerkt dat trainers op hun beurt weer beschermd moeten worden tegen bejegening door ouders)
– Een regierol voor de KNGU om de juiste randvoorwaarden te scheppen

De KNGU is geenszins van plan om de wedstrijdsport of topsport te schrappen, maar is er van overtuigd dat er ook topprestaties geleverd kunnen worden binnen de menselijk maat en omgangsvormen. Waarbij geen plaats is voor negeren, isoleren en angstcultuur.