DE NIEUWE TURNCULTUUR

DE NIEUWE TURNCULTUUR:

Op weg naar zelfontwikkeling bepaal je zelf je grenzen

In het coronatijdperk ontplofte een bom in het (internationale) dames turnen. Vanuit een lang broeiende heidebrand kwam een vuurzee op gang. Die moest in allerijl en met de nodige paniek geblust worden. Maar een heidebrand laat zich niet zomaar blussen. Daar is visie, leiderschap en een duidelijk actieplan voor nodig. Crisisleider is een bijzonder beroep. Het vereist charismatisch leiderschap, lef om te beslissen, empathie en een stip op de horizon.

De structuur die er lag werd lamgelegd. De ellende van het verleden werd de uitdaging van het heden. De angstcultuur, het wegkijken van ongewenste situaties en het negeren van confronterende signalen vanuit de sporters moet tot het verleden gaan behoren. Als ik dan toekomstgericht nadenk, gaat het om vragen als: Hoe ziet de nieuwe turncultuur er straks uit? Wat voor structuur hoort daarbij? Wat is de rol van de coaches binnen die nieuwe cultuur?  

De nieuwe turncultuur

De belangrijkste vraag is nu “Hoe ziet de nieuwe turncultuur eruit?”. Wil je die vraag beantwoorden dan moet je eerst vaststellen dat er één duidelijk uitgangspunt is, namelijk Cultuur gaat altijd boven structuur.

Een sterke cultuur heeft altijd een aantal duidelijke kernwaarden. Voor de turnsport zijn dat bijvoorbeeld Plezier – Samen – (Zelf)Respect – Lef – Gratie. Ze zijn al eens eerder benoemd, en worden ook al wel toegepast binnen de Oranjeselecties. Maar het lijkt erop dat het eerder een cultuur is binnen die kleine specifieke groepen dan een breed gedragen cultuur binnen de hele gym- en turnsport.

Om de nieuwe cultuur te ontwikkelen moeten de kernwaarden samen worden uitgedragen door charismatische bestuurders, bondscoaches en vooral ook door de sporters zelf. Door iedereen binnen de turnsport dus!

Of dat de huidige bondsstructuur bij een dergelijke aanpak past, is maar de vraag. Maar laat duidelijk zijn, structuur volgt cultuur. Past een starre hiërarchie wel bij de nieuwe cultuur, bij samen? Daar komt dus die charismatische leider om de hoek kijken; geen brandjesblusser maar een echte leid(st)er. Ik denk zelf aan Marieke van der Plas. Zij is de enige die nu zichtbaar en hoorbaar is. Met een mening en ze durft te beslissen.

"Cultuur gaat altijd boven structuur"

Visie

Er moet een visie komen waarin de sporter en de sport centraal staan en er een leidend actieplan is om ieder in zijn/haar kracht te zetten. Gekoppeld aan heldere doelen die sporters en coaches verbinden. Waar verlies omgezet gaat worden in winst. De nieuwe cultuur is maximaal transparant. Trainingscentra en coaches laten zien dat ze niets te verbergen hebben.

Profiel van de turncoach

De turncoach van de toekomst is een relatiecoach. Wij noemen dat een ECO-Coach. Hij coacht eerst en vooral op de relatie met de sporter en zijn omgeving. Hij zoekt een staf om zich heen die divers is en elkaar aanvult. Naast technisch en fysiek is hij vooral mentaal en sociaal geschoold. De opleidingen van de toekomst leggen daar een accent op.

Fysiek goed is mentaal sterk. Onze gymnasten worden gecoacht op “ken jezelf, wees jezelf en blijf jezelf”. Ze kunnen goed zelf reflecteren, hebben zelfvertrouwen en vooral zelfsturing.

Coach je mensen zo goed dat ze op elk moment kunnen weggaan, maar werk aan een relatie waardoor ze altijd willen blijven!