Damesselectie Tokio bekend

Damesselectie Tokio bekend

Afgelopen zondag heeft bondscoach Bram van Bokhoven de samenstelling van het damesteam voor Tokio  bekendgemaakt. De voordracht van het damesteam is als volgt: Vera van Pol | Eythora Thorsdottir | Lieke Wevers en Sanne Wevers. Elze Geurts en Naomi Visser zijn aangewezen als vervangende turnsters en zullen eveneens meereizen naar Tokio. Bij de heren zijn Bart Deurloo en Epke Zonderland voorgedragen; hun deelname stond al langer vast. Technisch Directeur Mark Meijer heeft de teamoverdracht van de bondscoach overgenomen en het damesteam aangewezen en voorgedragen aan NOC*NSF. 

Selectieprocedure
Met inachtneming van de kansen op een medaille is het sterkst mogelijke team van vier sporters geselecteerd in relatie tot het wedstrijdformat op de Olympische Spelen. De bondscoach heeft, conform de selectieprocedure, zijn teamvoordracht aan de Technisch Directeur gedaan.

Hierbij zijn de volgende overwegingen meegenomen:
– Interpretatie van de scores (behaalde limieten en mogelijke teamsamenstelling(en) tijdens de kwalificatiemomenten op 13 en 26 juni, waarbij ook gekeken is naar potentieel voor teamfinale en all around finaleplaatsen.
– Gesprekrondes door de bondscoach met verschillende betrokkenen als de persoonlijk coaches, medische staf, jury, afvaardiging atletencommissie, programmacoördinator en Technisch Directeur.
– Bondscoach doet voordacht aan Technisch Directeur.
– Technisch Directeur draagt de sporters voor aan NOC*NSF.

Mark Meijer, Technisch Directeur: “Ik ben blij dat Nederland wederom met twee disciplines, een damesteam en twee individuele turners, vertegenwoordigd is op de Olympische Spelen. De voordracht van het damesteam is na overleg met alle betrokkenen en conform de interne selectieprocedure tot stand gekomen. Er is onder andere de afweging gemaakt tussen potentie en de scores van de kwalificatiewedstrijden. We wachten nu de definitieve uitzendbeslissing van NOC*NSF af.”

Begeleidingsteam
In verband met het hoger beroep tegen de uitspraak in het kort geding dat Vincent Wevers heeft aangespannen tegen de KNGU wordt het voor te dragen begeleidingsteam later bekendgemaakt. Het hoger beroep dient maandag 28 juni 2021.

Bron: persbericht KNGU 27-06-2021voor