Privacy Statement

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Nic(h)e Media B.V., uitgever van het tijdschrift en mediaplatform Turnsupporter. Nic(h)e Media B.V. is gevestigd aan de Brandstraat 17, 5741 GH te Beek en Donk.

Inleiding 
Nic(h)e Media B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@turnsupporter.nl.

Wie is Nic(h)e Media B.V.? 
Nic(h)e Media B.V. is uitgever van het tijdschrift Turnsupporter en beheerder van de website www.turnsupporter.nl, de Facebook-pagina en het Twitter-account van Turnsupporter.
Nic(h)e Media B.V. is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen de bovengenoemde (social) media de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Nic(h)e Media B.V. jouw gegevens?
In bijlage 1 vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Nic(h)e Media B.V. persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Nic(h)e Media B.V. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Nic(h)e Media B.V. worden bewaard.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Nic(h)e Media B.V. heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Ni(c)he Media over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Nic(h)e Media. Je kunt verzoeken dat Nic(h)e Media je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Nic(h)e Media te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Nic(h)e Media of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Nic(h)e Media te verkrijgen. Nic(h)e Media zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Nic(h)e Media je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Nic(h)e Media B.V.

Een verzoek kan verstuurd worden naar Nic(h)e Media B.V. privacy@turnsupporter.nl. Nic(h)e Media B.V. zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Nic(h)e Media B.V. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Nic(h)e Media B.V. je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Nic(h)e Media B.V.

Het kan zijn dat Nic(h)e Media B.V. verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Binnen ons huidige beleid vindt er geen doorgifte plaats van jouw persoonsgegevens naar landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht dit in de toekomst om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen noodzakelijk zijn, dan zullen we je daarover informeren, dit privacy statement aanpassen en passende maatregelen nemen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Nic(h)e Media B.V. ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Nic(h)e Media B.V. worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.

De cookies die via de website van Nic(h)e Media B.V. worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Nic(h)e Media B.V. gebruikt cookies voor een betere ervaring bij het gebruik van de website, voor analyse doeleinden van je websitegebruik via Google Analytics en voor analyse van online advertenties via DoubleClick om relevantere en beter op jouw voorkeuren afgestemde online-advertenties aan je te presenteren. Tevens zijn knoppen opgenomen die linken naar sociale netwerken als Facebook en Twitter.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Nic(h)e Media B.V. je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@turnsupporter.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Nic(h)e Media B.V. jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@turnsupporter.nl.
Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

BIJLAGE 1

Geregistreerde data per doelgroep van Niche Media BV / Turnsupporter
DOELGROEP GEREGISTREERDE DATA DOEL JURIDISCHE GRONDSLAG BEWAARTERMIJN
Adverteerders Bedrijfsnaam Afstemming over werkzaamheden, facturering, informatieverstrekking over relevante zaken Uitvoering van de overeenkomst Zolang als noodzakelijk voor dit doel
Adresgegevens (bezoek- en postadres)
Postcode + Plaats
Emailadres(sen)
(mobiele) tel.nummers
KvK-nummer
BTW-nummer
IBAN-rekeningnummer
Potentiële adverteerders Bedrijfsnaam Werving opdrachtgevers / adverteerders Gerechtvaardigd belang Zolang als noodzakelijk voor dit doel
Adresgegevens (bezoek- en postadres)
Postcode + Plaats
Emailadressen
(mobiele) tel.nummers
Namen contactpersonen
Tel.nr’s contactpersonen
Abonnees op magazine Bedrijfsnaam (indien van toepassing) Correcte registratie van abonnees i.v.m. verzending van betreffende magazine, facturering, het (automatisch) incasseren van abonnementsgelden, het toesturen van informatie over evenementen, acties en andersoortige relevante informatie Uitvoering van de overeenkomst Zolang als noodzakelijk voor dit doel
Afdeling
Adresgegevens bedrijf (bezoek- en postadres)
Initialen
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens (huisadres)
Postcode + Woonplaats
Tel.nr. vast en mobiel
Emailadres
IBAN-rekeningnummer
Oud-abonnees Bedrijfsnaam (indien van toepassing) Correcte registratie van abonnees i.v.m. verzending van betreffende magazine, facturering, het automatisch incasseren van abonnementsgelden, het toesturen van informatie over evenementen, acties en andersoortige relevante informatie Gerechtvaardigd belang 5 jaar
Afdeling
Adresgegevens bedrijf (bezoek- en postadres)
Initialen
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens (huisadres)
Postcode + Woonplaats
Tel.nr. vast en mobiel
Emailadres
IBAN-rekeningnummer
Abonnees op gratis  emailnieuwsbrief emailadres het toesturen van informatie over (turn)nieuws, (turn)evenementen, (abonnementen)acties, aanbiedingen en andersoortige relevante informatie Toestemming van betrokken persoon Zolang als noodzakelijk voor dit doel / tot intrekking van de toestemming
Toeleveranciers Bedrijfsnaam Afstemming over werkzaamheden, facturering, informatieverstrekking Uitvoering van de overeenkomst Zolang als noodzakelijk voor dit doel
(bedrijven en freelancers) Adresgegevens (huis- en postadres)
Postcode + Plaats
(mobiele) telefoonnummers
Emailadressen
KvK-nummer
BTW-nummer
IBAN-rekeningnummer
Wedstrijdsporters turnen beelden/foto’s van top- en wedstrijdsporters vanaf niveau instappers t/m senioren, actief op wedstrijden en evenementen onder auspiciën van – onder meer, maar niet uitsluitend – KNGU en FIG Het maken van beeldmateriaal voor journalistieke toepassingen in het magazine, op de website en in emailnieuwsbrieven van Turnsupporter.

Het maken van beeldmateriaal voor commerciële doeleinden, te weten de verkoop van beelden en gerelateerde merchandising-items via de foto-webshop van Turnsupporter

Gerechtvaardigd belang 5 jaar
 
Personen die een bestelling plaatsen voor een product of dienst van Turnsupporter, anders dan een abonnement Naam
Adres
Postcode + Plaats
Email-adres
(mobiel) tel.nummer(s) optioneel
Bestel- en betaalgegevens
Het correct uitvoeren van de bestelling Uitvoering van de overeenkomst Zolang als noodzakelijk voor dit doel
Bezoekers website en social media-kanalen Tel.nr. vast en mobiel Het vormen van een community en promotioneel Gerechtvaardigd belang Zolang het betreffende social kanaal dit vastlegt.