Privacy rondom wedstrijdfoto’s

Aanvullend op het algemene privacy statement van Nic(h)e Media B.V. willen we hier een toelichting geven op de wijze waarop we met de privacy rondom de wedstrijdbeelden in onze foto-webshop omgaan.

In onze foto-webshop staan namelijk duizenden afbeeldingen van wedstrijdsporters. Van instappertje tot senior. Deze beelden worden onder de nieuwe privacywetgeving beschouwd als persoonsgegevens omdat ze direct of indirect te herleiden zijn naar één specifieke persoon.

Persvrijheid
Een zeer beperkt aantal van deze beelden gebruiken wij mogelijk in het online magazine van Turnsupporter en op de website en de Facebook- en instagramaccounts van Turnsupporter. Dit gebruik maakt onderdeel uit van de redactionele inhoud van ons mediaplatform. Deze beelden gebruiken we namelijk bij wedstrijdverslagen en dergelijke. Dit gebruik valt onder de persvrijheid en is er dus geen toestemming nodig van de afgebeelde persoon of personen.

Foto-webshop
Het gebruik van de beelden in de foto-webshop valt onder het zgn. gerechtvaardigd belang. Enerzijds is dit een algemeen belang vanuit de doelstellingen van Turnsupporter, namelijk  de turnsport in brede zin te promoten en toegankelijk te maken en anderzijds dient de verkoop van deze beelden en van de daarop gebaseerde foto-producten  onder meer ter dekking van de kosten die wij maken voor onze (pers-)fotografen.

Nadrukkelijk willen we hier aangeven dat wij deze beelden op geen enkele manier koppelen aan andere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld een naam of geboortedatum van de betreffende persoon. Over deze gegevens beschikken we niet en daar willen we ook niet over beschikken.

Pas als u een of meerdere foto’s in onze foto-webshop bestelt, worden er persoonsgegevens vastgelegd. Maar dan nog alleen maar van degene die opdracht geeft voor de bestelling. En die gegevens betreffen dan alleen maar die gegevens die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de bestelling (naam, adres, woonplaats, emailadres voor de bevestiging, welke foto’s er worden besteld en de betaalgegevens). Dus ook naar aanleiding van een bestelling leggen we geen verband met de foto zelf.

Foto’s verwijderen?
Natuurlijk heeft u het recht om foto’s van uzelf of van uw zoon of dochter te laten verwijderen uit onze foto-webshop. U selecteert in de foto-webshop het/de betreffende beeld(en), noteert het/de bijbehorende fotonummer(s) en stuurt ons het verzoek tot verwijdering toe via het emailadres privacy@turnsupporter.nl. Vermeld in dit geval wel de naam van de turn(st)er, zodat wij een mogelijkheid hebben om deze naam te checken in de deelnemerslijst van de betreffende wedstrijd. We willen er zeker van zijn dat er geen willekeurige foto’s verwijderd worden. Daarom dient u voor een correctie verwerking van uw verzoek ook uw eigen naam, adresgegevens en telefoonnummer in de email vermelden zodat we de wijzigingen zonodig vooraf eventueel kunnen checken. Binnen een maand na uw verzoek – maar meestal veel eerder – zullen we u melden dat de beelden zijn verwijderd.

Let op; eenmaal verwijderde foto’s kunnen wij niet meer terugplaatsen in de foto-webshop. Deze beelden zijn dus ook niet meer te bestellen.