Vrouwen of mannen coachen? Een wereld van verschil!

Gepubliceerd in Turnsupporter 64, april 2018

 

Vrouwensport maakt in de wereld een enorme groei door. Nederlandse vrouwen scoren internationaal in veel sporten beter dan mannen. Door de snelle emancipatie zie je dat vrouwen overal terrein winnen. Bij de KNGU was dat al jaren aan de gang. De bond is een echte vrouwenbond. Het merendeel van de leden is vrouw, bij de coaches en de bestuurders ook. Het is dus eigenlijk vreemd dat pas vrij recent de eerste vrouwelijke voorzitter van de KNGU is benoemd: Monique Kempff. Zij volgt Jos Geukers op, die door de bondsraad in juli werd weggestuurd nadat hem solistisch optreden werd verweten.

Wat gaat deze benoeming voor de KNGU betekenen? Ik kom erop terug, maar allereerst ga ik even generaliseren over de verschillen tussen mannen en vrouwen in een groep, dat vul ik aan met een flinke portie zwart-wit denken en ik overgiet het – waar nodig – met een humoristisch sausje. Dan komt er het onderstaande overzicht uit:

Mannen

Praten met elkaar

Direct weerwoord

Accent op competitie

Ego coachen: “wat zie je er sterk uit”

Mannen piepen om alles

Er moet om hun gelachen worden

Worden ‘dommer’ bij mooie vrouw

 

Vrouwen

Praten over elkaar

Volgen meer

Accent op samen en gezellig

Emo coachen: “wat zie je er mooi uit”

Vrouwen kunnen meer pijn lijden

Moeten aan het lachen gemaakt worden

Blijven “slim” bij mooie man

 

Het zijn natuurlijk stuk voor stuk clichés, maar typisch aan clichés is dat ze vaak wel waar zijn.

Wat betekent dit voor het coachen van een vrouwen- of mannenploeg? De onderlinge “klik” is allereerst van belang: als het klikt, is de chemie in een vrouwenploeg of bestuur veel groter dan in een mannenteam. Vrouwenploegen zijn meestal gezelliger, socialer en ze vangen elkaar meer op dan mannen. Maar … als het onderling niet klikt, verdwijnt de chemie bij vrouwen eerder dan bij mannen. Automatisch komen we dan uit bij “conflicten”: zo worden ruzies bij vrouwen minder (snel) vergeten, terwijl de prestaties van mannen daarentegen minder onder een slechte onderlinge sfeer lijden.

Dan is “aandacht” een punt van aandacht; vrouwen hebben vaak de volle aandacht nodig. Zo niet, dan laten ze het er eerder bij zitten. Bij vrouwen gaat dus meer energie in communicatie zitten dan bij mannen. Terwijl je met mannen voortdurend bezig bent de goede structuur te bewaken.

Tot slot zijn vrouwen weer effectiever in het behalen van doelen dan mannen. Er wordt wel eens beweerd dat al deze verschillen historisch zijn bepaald: de mannen gingen op jacht en vrouwen bleven thuis om alles te regelen. Maar daar ben ik niet bij geweest.

EGO versus ECO
Waar het op neerkomt, is als volgt samen te vatten: het grootste cadeau wat je een man kunt geven is een spiegel, want het zijn bijna allemaal ego’s. Daardoor is het op topniveau coachen en besturen bij de mannen vooral EGO-coachen. Op hetzelfde niveau bij vrouwen gaat het over ECO-Coachen: anders, slimmer, samen en vernieuwend.

Hoe dan ook: de KNGU gaat in 2018 de kracht van de vrouw als bestuurder ervaren! Aan het hoofd van een vijfkoppig bestuur gaat Monique Kempff met passie aan de slag binnen een gemengd bestuur: 3 vrouwen en 2 mannen.