Over turnouders en een turn-tinder app

Gepubliceerd in Turnsupporter 58, juni 2017

De kans op een (top)turncarrière wordt voor een gymnast al voor de liefdesdaad van zijn ouders bepaald! Hij of zij moet namelijk het geluk hebben dat de juiste toekomstige ouders elkaar treffen, anders kun je die carrière al voor je
geboorte vergeten. Maar ouders zijn in het (top)turnen helaas nog een ondergeschoven kind. Dit terwijl er een
sleutelrol voor ouders is weggelegd in de sportieve ontwikkeling van een kind. Kinderen gaan steeds vroeger aan sport doen. Turnen of beter gymnastiek heeft van oudsher een vroege start. Terecht, omdat het een basissport voor andere takken van sport is! Veel kinderen ervaren al de zwangerschapsgym, moeder en kind gym, peutergym of welke naam men hiervoor ook maar wil bedenken. Hoe jonger een kind is, des te belangrijker de taak van ouders om ze voor gymnastiek te blijven motiveren. Ouders kunnen motiveren op momenten dat trainers dat niet kunnen. Vergeet vooral niet dat ook ouders wat kunnen doen aan de zit- en zapcultuur van de kinderen van nu. In
ieder geval niet mee zappen! Maar de rol van ouders is niet onomstreden. Iedereen kent verhalen van jeugdsporters die gedrild en onderdrukt werden (of worden) door ouders. Velen vielen (mede) daardoor af, weinigen haalden desondanks de top.

Betrek ouders erbij!
Dus verenigingen, organiseer jaarlijkse leden- én ouderavonden met bijvoorbeeld sporters, sportartsen, mental coaches, sportpsychologen, toptrainers, voedingsdeskundigen en doe zeker ook een beroep op KNGU-kopstukken. Laat ze hun verhaal en visie presenteren. Natuurlijk niet dit hele rijtje tegelijk, maar maak er thema-avonden van.
Essentieel blijft dan om er de ouders óók nadrukkelijk bij uit te nodigen; (top-)sporters hebben die hard nodig!
Sporters die uiteindelijk de top halen, blijken namelijk vaak een goede relatie met hun ouders te onderhouden. In interviews geven velen aan dat ze heel veel te danken hebben aan hun ouders. Die waren er altijd wanneer nodig, brachten financiële offers, zorgden voor vervoer, stimuleerden op een positieve manier en brachten de juiste  waarden en normen bij. Het EK-verhaal van Eythora Thorsdottir is bekend: na haar teleurstelling over de meerkamp gaven haar ouders haar mede de motivatie om daar heel snel weer overheen te komen. Met succes
mogen we wel zeggen! Onderzoek toont aan dat ouders voor jeugdsporters een onmisbare bron van sociale steun
zijn. Zo gaven succesvolle jeugdvoetballers van Ajax aan – meer dan hun minder succesvolle generatiegenoten – dat ze een goede relatie hadden met hun ouders. In het algemeen ervoeren ze meer sociale steun van hun ouders,
maar ook van anderen, zoals familieleden en vrienden.

Toch worden ouders in veel gymverenigingen amper benaderd of zelfs op afstand gehouden. En als een ouder van een (top)gymnast al eens gevraagd wordt of zichzelf aanbiedt, dan krijgt hij of zij direct een veel te grote taak of functie. Ik pleit ervoor om binnen gymverenigingen de ouders op een tactvolle manier te benaderen voor overzichtelijke en afgebakende taken. Er is in deze “sport is hot”- tijd wel degelijk een tendens van ouders die inbreng willen hebben. Zeker bij een arbeidsintensieve tak van sport als het wedstrijdturnen. Uiteraard moet je de vrijwilligers die hierbij instappen wel op handen dragen. Dit geldt voor zowel breedte- als topsport.

Fitte VUT-ers
Hierbij vraag ik speciaal aandacht voor de (vut) fitte grootouders. Zij brengen de kinderen  vaak naar de vereniging en kunnen ook binnen de vereniging best vele goede taken uitvoeren. Benader de (groot)ouders persoonlijk en beloon ze: met koffie, vrijkaartjes, goede plek bij wedstrijden en als vrijwilliger van het jaar.

En om terug te komen op de opening van deze column: om goede gymnasten te krijgen is het verstandig vooraf al de aanstaande turnouders te koppelen. De turncoach kan naast zijn of haar baan een huwelijksbureau starten: misschien zelfs met behulp van een speciaal te ontwikkelen Turn-Tinder app …