Scoren in de (social) media:

Begin ermee en doe het elke week beter!

 

Gepubliceerd in Turnsupporter 59, juli 2017

 

Bij vrijwel elke bond, club en sport bestaat ten onrechte de gedachte dat de enige kans op vernieuwing in haarzelf ligt. Of zoals Wim Kan ooit zei:’ Als de holbewoners conservatieven waren geweest, dan waren de conservatieven nog steeds holbewoners’. Tegenwoordig komt vernieuwing uit alle hoeken en gaten van de maatschappij. Ook bij elke turnvereniging. Mondige leden, betrokken ouders, sponsor; ieder op zijn manier draagt bij aan vernieuwing. Daarom hoort Vernieuwing, in combinatie met Samenwerking en Uitstraling doorlopend bij elk KNGU-koffieoverleg besproken te worden. En dan moet het volgende zeker aan de orde komen: scoren via de (social) media.

Scoren via de social media is ‘hot’; mediakanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en andere behoren zo ongeveer tot de eerste levensbehoeften voor een groot deel van de mensheid. Daarom zijn deze kanalen uitstekende middelen om jezelf, je club en sport onderscheidend op de kaart te zetten. Zorg er voor dat je het leuk, interessant, met humor en “gezond” houdt.

Zelf doen
Clubs en bond horen tegenwoordig zelf hun media aan te sturen. Dat is meteen ook een oproep tot verjonging van besturen en commissies. Want de kennis én het gebruik van social media spelen zich vooral af binnen leeftijdsgroepen die op dit moment nog maar zelden binnen een bestuur vertegenwoordigd zijn: tieners en twintigers. Zij moeten vanuit magnesiumhallen en kantoren de social media aansturen; met kennis van de nieuwe media en gevoel voor de sport én de club.

Daarnaast is binnen de social media Openheid van belang. Stop met het krampachtig denken dat het melden van blessures, stoppen of wisselen van een coach, bestuurder, sponsor of (top)sporter een verkeerd imago oproept. Nonsens. Dan zou de hele sportwereld een verkeerd imago hebben. Het fatsoenlijk communiceren over een affaire Van Gelder – naast en aanvullend op de ‘heldenverhalen’ – horen bij turnsport. De media leven er van en het publiek smult ervan. De fans willen weten wat er binnen hun sport speelt! Informeer ze en bij voorkeur op een aansprekende manier, zeker ook via social media dus!