Probeer morgen weer beter te zijn dan vandaag

Gepubliceerd in Turnsupporter 53, november 2016

 

De KNGU heeft nog steeds te maken met een sterk ledenverlies. Dat komt omdat een aantal doelstellingen uit het meerjarenplan niet zijn behaald. Eerste doelstelling is de daling van de leden omzetten in consolidatie. Daarnaast het doel om een organisatorisch en financieel gezonde en daadkrachtige organisatie neer te zetten.

Er is sprake van een negatieve trend van 5,77% in de daling van leden. In 2012 heeft de KNGU nog 225.000 leden. Dat is een terugloop van 43.550 leden sinds 2009. De gevolgen zijn een derving aan contributie en subsidies van globaal 830.000 euro.

De huidige maatregelen zijn onvoldoende gebleken. Financieel hebben we substantiële tekorten. We zullen met zijn allen aan de slag moeten om het tij te keren. De tijd van het kenmerkende polderdenken en polderhandelen is voorbij. Niet meer vergaderingen van: ‘we komen erop terug, we nemen het mee en we overleggen eerst intern’. Niet meer de problemen bij de KNGU leggen. Wie is dan wel die KNGU? Juist! Dat zijn we zelf.

In deze column draag ik de komende tijd voortdurend oplossingen aan. Wat ook goed werkt in mijn omgeving is de slogan: ‘Al is uw probleem nog zo groot, ik maak het groter!’ Mijn studenten en topsporters zijn al gewend geraakt aan het welkomstwoord op de deur van ons kantoor: ‘Niet welkom met een probleem. Van harte welkom met de oplossing’.

Taskforce
Knelpunten oplossen doe je in het begin niet met iedereen. In eerste instantie heb je daar een kleine slagvaardige groep voor nodig met een visionaire leider, een strategische denker en een aantal creatieve actievelingen. In het kleurendenken van de ECO-coach houdt dit in: de vijf kleuren om ECO-power op te roepen. Een voorbeeld daarvan is de visie zoals we die gemaakt hebben bij het Heerenveense sportmodel:

Bestuursregels

1- Sporter centraal en sport leidend;

2- Resultaatgericht: meer leden en winnen;

2- Programma boven team; team boven sporter: WIJ doen het SAMEN;

3- Wees beschikbaar;

4- Koers zichtbaar maken in alle uitstraling: visie – actieplan – passie;

5- Wees op alle fronten een voorbeeld;

6- Controleer en geef direct feedback. Straal zelfvertrouwen uit.

 

Maak snel taskforce groepen. Kom met een visie, actieplan en breng je passie over naar de toekomstige leden.