Cruciaal voor KNGU 2.0: Vertrouwen, beslissen en charisma

De fysieke en mentale kracht, elegantie en passie van onze sport hebben onze topteams, topgymnasten en coaches in Rio excellent gedemonstreerd.  Daar straalde het vertrouwen letterlijk en figuurlijk van af. Blijf dat de volgende Olympische cyclus vooral SAMEN doen: “One team – one goal”, een motto met eeuwigheidswaarde!

Maar nu de KNGU, wie durft daar de thermometer van zelfvertrouwen in de billen te steken? Hoe zit het daar mee? Tal van berichten tonen aan dat de temperatuur van vertrouwen onrustbarend gezakt is. Na de sportieve topprestaties moet er ook op bestuurlijk niveau een tijd komen van topbeslissingen voor de komende vier jaar (en verder!).

De visie en structuur van de KNGU vragen na het aftreden van Geukers om snelle, slimme en strategische veranderingen en vernieuwingen. Er is nu vooral een charismatische en visionaire voorzitter nodig met besliskracht, passie en zelfvertrouwen. De KNGU is te lang gerund door gestructureerde leiders. Structuur was en is belangrijk. Maar nu schreeuwt de bond om een cultuurdrager. Want als je wil veranderen dan gaat cultuur boven structuur.

Het model van bobo’s die sportbonden besturen is niet meer van deze tijd. De KNVB laat dat dagelijks zien en het wordt ook ondersteund door de perikelen én resultaten van veel andere sportbonden in Nederland in de afgelopen jaren. Daar is veel te veel naar binnengekeken. En wie teveel naar binnen kijkt die valt in slaap.  Wie daarentegen veel naar buiten kijkt, blijft wakker (of: schrikt wakker!). Je moet je zelfs afvragen of de huidige bonden wel geschikt zijn voor de toekomstige (top)sportcultuur. Minimaal vereist is krachtig samenwerken met minder overhead; een eerste stap in de goede richting. Werk met korte lijnen.

De KNGU is van 360.000 leden terug gegaan naar 240.000 leden. Maar in de ECO-Coach visie is het niet effectief om te gaan “zwarte pieten” en te wantrouwen. Integendeel, gezamenlijk de schouders eronder. Wat gaan we er met elkaar aan doen? Wat zijn oplossingen? Ik zie die oplossing in een multi-disciplinair team met een aansprekend gezicht en met creatieve mensen die verstand hebben van gymnastiek. Geef ze ruimte om direct te vernieuwen, om een nieuw gymbedrijf (KNGU 2.0)  op te zetten. De oude bestuursstructuur heeft vele jaren het vertrouwen gehad, maar is geen garantie voor succes gebleken.

Dus kijk over de schutting van succesvolle organisaties en bonden die dit al voor elkaar hebben. Kopieer dat niet, maar leer ervan, doe het nog beter en – vooral – doe het op een eigen manier. Orange Elegance op bestuurlijk niveau!