Bondsraad nipt akkoord met contributieverhoging

Tijdens de bondsraadvergadering van 9 december is de bondsraad na een lange vergadering met 10 stemmen voor en 7 tegen akkoord gegaan met een verhoging van de bondscontributie van € 4,50 per lid per jaar. Dit ging niet zonder slag of stoot. Tijdens de vergadering bleek dat communicatie nog steeds geen sterk punt is van het bondsbestuur. Ondanks de vele bijlagen bij de stukken was het de vergadering en de vele aanwezigen op de publieke tribune niet duidelijk dat een eenmalig bedrag van ook € 4,50 een vergeten incasso betreft van het eerste kwartaal van 2015. Een bedrag van ruim 1 miljoen euro! Niet zo vreemd dat je dan in de problemen komt met je liquiditeit. Penningmeester Michel Molier had dan ook de grootste moeite om duidelijk te maken waarom de verhoging noodzakelijk was. Het bondsbestuur zat voortdurend in de verdediging en ging helaas niet in op verzoeken vanuit de bondsraad om toelichting te geven op detailniveau. Dit kwam het onderlinge vertrouwen tijdens de vergadering niet ten goede. Na een ingelaste pauze kwam het bondsbestuur met het voorstel om een extra tijdelijke verhoging van € 2,– per lid voorlopig niet door te voeren. Dit met de aantekening dat de interim directeur van de KNGU de opdracht gekregen om te onderzoeken of de afvloeiing van 15% fte van de beroepsorganisatie kan realiseren zonder kosten te maken zoals een transitievergoeding. Hiervoor had het bestuur oorspronkelijk een kostenposten in gedachten van € 400.000 tot € 700.00,–. Een bedrag dat aan de hoge kan ligt aangezien het gaat om circa 8 mensen die een afspiegeling moeten vormen van de hele organisatie. Zelfs met 8 mensen die een maximale transitievergoeding ontvangen van € 75.000 kom je niet verder dan zes ton. Waarnemend directeur Hans Dekkers neemt deze opdracht onder voorbehoud aan. Om de liquiditeitsproblemen verder op te lossen wordt het contributiebedrag voor het 1e kwartaal van 2016 al in februari geïnd in plaats van pas in april. Naar aanleiding van dit nieuwe voorstel werd de vergadering geschorst waarna de bondsraad met een nipte meerderheid instemde. De bondsraad heeft het bondsbestuur wel de opdracht meegegeven om op korte termijn te werken aan nieuw leiderschap en bestuur waarmee volgens een aantal leden van de bondsraad nadrukkelijk werd bedoeld dat de voorzitter moet nadenken over zijn positie. In januari treffen het bondsbestuur en de bondsraad elkaar weer om verder invulling te geven aan het strategisch plan voor de toekomst. Hierover was de bondsraad van mening dat de KNGU nu serieus werk moet maken van meer toegevoegde waarde voor haar leden. Het zal het bondsbestuur sieren om de bondsraadleden (en daarmee haar leden) in detail inzicht te geven in de financiële huishouding. Op vragen over de kosten voor topsport wilde de verantwoordelijke topsportmanager Hans Gootjes wel duidelijkheid verschaffen, maar werd ter plekke door de voorzitter voor een deel teruggefloten. De aanwezigen in Nieuwegein hadden niet de indruk dat het bondsbestuur zich in de kaart liet kijken. Hiermee bewees het zichzelf geen goede dienst. De afstand tussen het bestuur en haar leden werd hiermee pijnlijk duidelijk. De behoefte aan complete transparantie wordt hiermee nog eens onderstreept.