Abonnement opzeggen turntijdschrift

Wij betreuren het dat u uw abonnement wilt opzeggen. Maar als u echt niet meer het beste en mooiste turnnieuws wilt ontvangen dan kan dat.

Opzegtermijn
Binnen een jaarabonnement met negen (9) opeenvolgende nummers kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd. Hierbij dient u uiterlijk één (1) maand voor het verschijnen van het laatste nummer van de lopende abonnementstermijn uw abonnement op te zeggen.

Wanneer het abonnement na de eerste contractperiode van 9 nummers is omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van drie (3) maanden.
Een proefabonnement hoeft u nooit op te zeggen; dat wordt niet automatisch verlengd of omgezet naar een nieuw abonnement.