Abonnement

Jaarabonnement

Wil je alles weten over turnen. Met een abonnement op Turnsupporter ben je op de hoogte van het laatste turnnieuws en alle achtergronden. Met een abonnement op Turnsupporter bent u verzekerd van 9 nummers per jaar.
Een jaarabonnement op Turnsupporter ad € 43,00 wordt aangegaan voor de duur van negen (9) opeenvolgende nummers van het magazine. Deze negen nummers verschijnen binnen de periode van één (1) jaar. Na afloop van het eerste abonnementsjaar wordt het abonnement omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.
Opzegging van het abonnement voor onbepaalde tijd kan op elk moment met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Dit is de wettelijk toegestane opzegtermijn voor laag-frequent verschijnende tijdschriften. (Zie ook de informatie op deze pagina onder ‘Opzeggen en opzegtermijn’)

Proefabonnement
Een proefabonnement ad € 16,50 heeft een looptijd van drie opeenvolgende nummers van het magazine. Een proefabonnement wordt niet automatisch verlengd. Turnsupporter zal u na afloop van het proefabonnement een aanbod doen om het proefabonnement om te zetten naar een jaarabonnement voor negen (9) nummers.

Abonnement cadeau geven?
Ook dat kan. U maakt in het webformulier de keuze ‘cadeau-abonnement’ en u vult niet alleen uw eigen gegevens in, maar ook die van de ontvanger van het cadeau-abonnement op TURNSUPPORTER.
Dit betreft een jaarabonnement ad € 43,00 voor negen nummers dat door de schenker van het cadeau in het eerste jaar wordt betaald. Het cadeauabonnement loopt automatisch af aan het einde van de eerste abonnementsperiode. De kosten van het cadeau-abonnement worden via een eenmalige incasso door ons geïncasseerd.
Turnsupporter zal tegen het einde van de eerste abonnementsperiode eerst de schenker benaderen of hij/zij het cadeauabonnement wil omzetten naar een abonnement voor onbepaalde tijd en of de abonnementskosten wederom door hem/haar worden betaald.
Indien de schenker het cadeauabonnement niet wil voortzetten, benadert Turnsupporter de ontvanger van het cadeauabonnement met een vrijblijvend aanbod tot omzetting van het cadeauabonnement naar een jaarabonnement op eigen naam.

Turnsupporter in het buitenland ontvangen?
We kunnen Turnsupporter ook buiten Nederland bezorgen. In verband met de hoge verzendkosten zijn we dan genoodzaakt om extra kosten voor administratie en verzending door te berekenen.
Voor het afsluiten van een buitenlands abonnement en voor informatie over de prijs en de dan gehanteerde betalingswijze dient u per e-mail contact op te nemen met de Klantenservice Turnsupporter.